Hyrdetasken

8700 Horsens

Grundene på Hyrdetasken er på mellem 800 og 1067 m2 og får blandt andet udsigt til det smukke Klokkedal og den nærliggende del af Boller Skov. Der er direkte adgang til skovstrækningen, som byder på fredelige gåture hele vejen ned til Horsens Fjord.

Horsens Kommune anlægger ny omfartsvej i nærmeste fremtid, så der kun bliver 5 minutters kørsel til Østjyske Motorvej E45, hvor det i dag tager omkring 10 minutter. Det giver samtidig en transporttid i bil på bare 40 minutter til Aarhus, 20 minutter til Vejle og 40 minutter til Billund.

Hyrdetasken er den sydligste del af den eftertragtede Tyrstedhøj-udstykning i det sydlige Horsens. Alle grundene ligger på en lukket vej fri for gennemgående trafik. Her opføres også en ny multibane i forbindelse med udstykningens kunstige søer og fælles grønne arealer.

 • Grundstørrelser i området mellem 800 m2 til 1067 m2
 • Ny omfartsvej i nærmeste fremtid
 • Kort afstand til centrum
 • Tæt på foreningsliv og institutioner
Hyrdetasken 1

Grundareal: 899 m²

Pris: 995.000

Til salg
Hyrdetasken 2

Grundareal: 865 m²

Pris: 995.000

Til salg
Hyrdetasken 3

Grundareal: 959 m²

Solgt
Hyrdetasken 4

Grundareal: 928 m²

Pris: 995.000

Til salg
Hyrdetasken 5

Grundareal: 951 m²

Pris: 1.045.000

Til salg
Hyrdetasken 7

Grundareal: 1087 m²

Solgt
Hyrdetasken 24

Grundareal: 810 m²

Pris: 995.000

Til salg
Hyrdetasken 26

Grundareal: 816 m²

Pris: 1.149.000

Til salg
Hyrdetasken 28

Grundareal: 829 m²

Pris: 1.149.000

Til salg
Hyrdetasken 30

Grundareal: 819 m²

Pris: 1.149.000

Til salg
Hyrdetasken 32

Grundareal: 968 m²

Pris: 1.195.000

Til salg
Hyrdetasken 34

Grundareal: 1067 m²

Pris: 1.195.000

Til salg
Hyrdetasken 36

Grundareal: 827 m²

Pris: 1.149.000

Til salg
Hyrdetasken 38

Grundareal: 806 m²

Pris: 1.149.000

Til salg
Hyrdetasken 40

Grundareal: 823 m²

Pris: 1.149.000

Til salg
Hyrdetasken 42

Grundareal: 819 m²

Pris: 1.149.000

Til salg
Hyrdetasken 44

Grundareal: 814 m²

Pris: 1.149.000

Til salg
Hyrdetasken 46

Grundareal: 830 m²

Pris: 1.149.000

Til salg
Hyrdetasken 48

Grundareal: 819 m²

Pris: 1.149.000

Til salg
Hyrdetasken 50

Grundareal: 816 m²

Pris: 1.149.000

Til salg
Hyrdetasken 52

Grundareal: 809 m²

Pris: 1.149.000

Til salg
Hyrdetasken 54

Grundareal: 809 m²

Pris: 1.149.000

Til salg
Hyrdetasken 56

Grundareal: 809 m²

Pris: 1.149.000

Til salg
Hyrdetasken 58

Grundareal: 901 m²

Pris: 1.199.000

Til salg
Se lokalplanen her     Se måleblad her     Find vej
Nr. Areal Pris Status Geo
1 899 m² 995.000,- Køb
2 865 m² 995.000,- Køb
3 959 m²
4 928 m² 995.000,- Køb
5 951 m² 1.045.000,- Køb
7 1087 m²
24 810 m² 995.000,- Køb
26 816 m² 1.149.000,- Køb
28 829 m² 1.149.000,- Køb
30 819 m² 1.149.000,- Køb
32 968 m² 1.195.000,- Køb
34 1067 m² 1.195.000,- Køb
36 827 m² 1.149.000,- Køb
38 806 m² 1.149.000,- Køb
40 823 m² 1.149.000,- Køb
42 819 m² 1.149.000,- Køb
44 814 m² 1.149.000,- Køb
46 830 m² 1.149.000,- Køb
48 819 m² 1.149.000,- Køb
50 816 m² 1.149.000,- Køb
52 809 m² 1.149.000,- Køb
54 809 m² 1.149.000,- Køb
56 809 m² 1.149.000,- Køb
58 901 m² 1.199.000,- Køb

 

 

Købsvilkår:

 • I forlængelse af underskrift og senest 6 hverdage efter betales kr. 25.000,-
 • Herefter stilles der en bankgaranti for restkøbesummen.
 • Vi udarbejder skøde - tinglysning betales af køber.
 • Køber overtager grunden byggemodnet dog ekskl. stikledning, tilslutningsbidrag til fjernvarme og tilslutning af el.
 • Der er fortaget eller bliver fortaget en geoteknisk prøve på den enkelte grund inden overtagelse.

Tak for din interesse i Hyrdetasken - hus nr.

Udfyld formularen nedenfor, hvorefter vi reserverer grunden og vender tilbage til dig.

 

Købsvilkår:

 • I forlængelse af underskrift og senest 6 hverdage efter betales kr. 25.000,-
 • Herefter stilles der en bankgaranti for restkøbesummen.
 • Vi udarbejder skøde - tinglysning betales af køber.
 • Køber overtager grunden byggemodnet dog ekskl. stikledning, tilslutningsbidrag til fjernvarme og tilslutning af el.
 • Der er fortaget eller bliver fortaget en geoteknisk prøve på den enkelte grund inden overtagelse.