Informationstekst til kunder hos Hybel

Tak for din interesse for Hybels huse. 

Vi glæder os til sammen med dig at opfylde dine boligdrømme.  

I forbindelse med vores rådgivning og drøftelser med dig, kommer vi til at indsamle og behandle en række personoplysninger om dig. Nedenfor følger information om, hvilke personoplysninger vi indsamler om dig, hvorfor vi indsamler dem og dine rettigheder i forbindelse med vores behandling af oplysningerne. 

 

Behandling af dine personoplysninger

Hybel er dataansvarlig for behandlingen af de indsamlede personoplysninger. 

Vi indsamler følgende personoplysninger om dig i forbindelse med vores byggemøder: 

  • Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og byggeadresse

Hvis vi efterfølgende indgår en kontrakt med dig, indsamler vi også disse oplysninger: 

  • Økonomiske oplysninger, herunder kontooplysninger og bankgarantier
  • CPR-nummer

Formålet med vores behandling af dine oplysninger er at kunne udarbejde et godt tilbud til dig, kommunikere med dig samt udarbejde en kontrakt på grundkøb og øvrig grundadministration, opførelse af huset, fakturering mv. 

Vores grundlag for at behandle dine kontakt- og økonomiske oplysninger er vores legitime interesse i at kunne udarbejde et godt tilbud på projektet og en eventuel købsaftale1, mens vores grundlag for at behandle dit CPR-nummer er dit samtykke, som vi indhenter i forbindelse med indgåelse af købsaftalen2. Formålet med at behandle dit CPR-nummer er, at vi kan foretage tinglysning af et grundkøb på vegne af dig, hvis du vælger at købe en grund af os. Hvis ikke vi får dit samtykke til at behandle dit CPR-nummer, er det ikke muligt for os at foretage tinglysning af grunden. 

For at opfylde ovenstående formål kan vi give adgang til dine personoplysninger for tredjeparter, der på baggrund af et kontraktforhold med Hybel leverer relevante ydelser, fx it-hosting af vores systemer. Disse tredjeparter vil kun behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med vores instruks, og vi har indgået databehandleraftaler med dem. 

Vi kan også videregive dine personoplysninger til andre dataansvarlige, hvis det er nødvendigt for at kunne udarbejde tilbuddet til dig eller opfylde kontrakten med dig. Det kan fx være underentreprenører, pengeinstitutter og offentlige myndigheder som Tinglysningsretten. 

Vi opbevarer dine personoplysninger i 10 år fra overtagelsesdagen. Vi kan dog slette personoplysningerne tidligere, hvis vi ikke længere har et formål med at behandle og opbevare dine oplysninger. 

 

Dine rettigheder

Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykker, som du har afgivet i løbet af salgsprocessen. Tilbagekaldelse af et samtykke vil have virkning for den fremtidige behandling af dine personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde et samtykke, skal du endelig kontakte os. 

Du har ret til, at:

  • få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig
  • gøre indsigelse mod indsamlingen og den videre behandling af dine personoplysninger
  • bede om begrænsning, berigtigelse og sletning af dine personoplysninger
  • få flyttet dine personoplysninger til en anden dataansvarlig end Hybel (under særlige omstændigheder)

Hvis du ønsker at udøve nogle af disse rettigheder, hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på persondata@hybelhuse.dk

Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, telefon 33 19 32 00, e-mail dt@datatilsynet.dk.

 

Med venlig hilsen

Hybel-team’et

 

 

1 Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f. 
2 Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2. 

 

Se vores katalog og drøm videre hjemme på sofaen

Hybel hent vores katalog