Informationstekst til leverandører og samarbejdspartnere

Som led i dit/jeres samarbejde med Hybel Danmark A/S eller et af datterselskaberne Hybel Midt A/S, Hybel Nord A/S og Hybel Sjælland A/S (”vi” eller ”Hybel”), registrerer vi visse typer af personoplysninger om dig/medarbejdere i din virksomhed. Du bedes venligst videregive denne information til de medarbejdere i din virksomhed, der sendes på opgaver hos Hybel/foretager faste leverancer til Hybel, fx vareudbringning. 

Hybel er dataansvarlige for behandlingen de personoplysninger, der indsamles i forbindelse med samarbejdet. 

 

Indsamling, formål og behandlingsgrund for personoplysninger 

Vi indsamler følgende personoplysninger i forbindelse med samarbejdet: 

  • Navn, arbejdsadresse, arbejds-e-mailadresse og arbejdstelefonnummer
  • Betalingsoplysninger til brug for fakturering, betaling af fakturaer og lignende 
  • Fotos og billeder fra videoovervågning, hvis du færdes på Hybels videoovervågede områder 

Formålet med behandling af personoplysningerne er at kunne kontakte dig som led i samarbejdet og betaling og udstedelse af fakturaer. Formålet med videoovervågning er kriminalitetsforebyggelse, som er nærmere beskrevet nedenfor. Vores behandlingsgrundlag er vores legitime interesse i at kunne kontakte dig for fx din/jeres levering af serviceydelser, produkter og lignende1

 

Videoovervågning

Hybel har installeret videoovervågning i bestemte områder af virksomheden. De videoovervågede områder er tydeligt markeret ved skiltning. 

Formålet med videoovervågningen er kriminalitetsforebyggelse2.

Optagelserne vil kun blive gennemgået i tilfælde af mistanke om kriminelle handlinger, overtrædelser af interne retningslinjer eller ved interne/eksterne revisioner. Optagelserne kan blive videregivet til politiet i tilfælde af kriminelle handlinger. Hvis det er nødvendigt at videregive optagelserne til andre formål end førnævnte, vil vi anmode om dit samtykke til en sådan videregivelse, hvis du indgår i optagelserne. 

Optagelserne opbevares på en server, som kun et begrænset antal medarbejdere har adgang til, og kan kun tilgås med kodeord. 

Optagelser fra videoovervågning, der er sket med det formål at forebygge kriminalitet, bliver slettet eller anonymiseret senest 30 dage efter optagelsen, medmindre det er nødvendigt for Hybel at opbevare optagelserne for at håndtere en specifik tvist, fx i forbindelse med at opklare en lovovertrædelse. 

 

Hvem bliver dine personoplysninger delt med? 

Hybel kan overlade dine personoplysninger til Hybels databehandlere, fx it-hostingudbydere. Vores databehandlere behandler kun dine personoplysninger i overensstemmelse med vores instruks og kun på baggrund af en indgået databehandleraftale. 

Vi kan også videregive dine personoplysninger til selvstændigt dataansvarlige, fx banker eller offentlige myndigheder, hvis vi har et grundlag herfor. 

I tilfælde af at Hybel har behov for juridisk bistand, kan vi ligeledes videregive dine personoplysninger til vores eksterne advokat for vores legitime interesse i at kunne fastlægge, forsvare eller gøre et retskrav gældende3.

 

Opbevaringsperiode 

Vi opbevarer dine personoplysninger i 3 år. Vi kan dog slette personoplysningerne tidligere, hvis vi ikke længere har et formål med at behandle og opbevare dine oplysninger. 

 

Dine rettigheder

Med forbehold af visse lovbestemte undtagelser har du ret til at få adgang til de personoplysninger, vi behandler og opbevarer om dig. Desuden har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen og anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Derudover har du ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af dine oplysninger, hvis nødvendigt.  

Under visse omstændigheder kan du også anmode om, at vi giver dig en kopi af dine personoplysninger, med henblik på at oplysningerne videregives til en anden dataansvarlig.

Hvis du ønsker at udøve nogle af disse rettigheder, eller hvis du har eventuelle spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på persondata@hybelhuse.dk.

Såfremt du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte os på persondata@hybelhuse.dk. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, telefon 33 19 32 00, e-mail dt@datatilsynet.dk

 

 

1 Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.
2 Jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og databeskyttelseslovens § 8, stk. 3.
3 Jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og artikel 9, stk. 2, litra f.

 

Gør din boligdrøm til din drømmebolig

Start med at booke et møde eller en fremvisning

Hybel - Find en planløsning