Persondatapolitik

Hos Hybel Danmark A/S (”Hybel” eller ”os/vi”) prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. Denne persondatapolitik fastlægger retningslinjer for vores måde at behandle dine personoplysninger på som indsamles og behandles, når du besøger vores hjemmeside www.hybelhuse.dk. 

 

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Denne hjemmeside er drevet og ejet af Hybel Danmark A/S.

Rosenkrantzvej 2 
8700 Horsens  
CVR nr. 39 83 15 89
+45 75 60 10 70
info@hybelhuse.dk

Politikken er ligeledes gældende for datterselskaber forbundet til Hybel Danmark, herunder, Hybel Midt A/S, Hybel Nord A/S og Hybel Sjælland A/S. 

 

2. Indsamling af personoplysninger 

Du vil altid blive informeret i forbindelse med indsamling af dine personoplysninger. De personoplysninger, som vi indsamler, kan fx være dit navn, e-mailadresse, adresse, telefonnummer og ip-adresse. 

Indsamlingen sker primært, hvis du udfylder dine kontaktoplysninger i en af formularerne på vores hjemmeside, fx for at bestille et katalog, tilmelder dig et nyhedsbrev, deltager i en konkurrence eller sender en e-mail til en af vores byggerådgivere. Bemærk venligst, at nogle personoplysninger er nødvendige at indsamle, for at du kan bruge hjemmesidens funktioner. Hver enkelt af de relevante formularer tilkendegiver, om det er påkrævet eller frivilligt, at du afgiver dine personoplysninger. Hvis det er påkrævet, at du afgiver personoplysninger, vil de relevante felter være markeret med en stjerne (*). Hvis du vælger ikke at afgive de pågældende personoplysninger, kan du muligvis ikke benytte den ønskede funktion. For eksempel har vi brug for dine kontaktoplysninger for at kunne besvare en henvendelse fra dig. 

Visse personoplysninger kan også blive indsamlet via cookies, når du bevæger dig rundt på vores hjemmeside, hvis du har givet tilladelse hertil. Vi henviser til vores cookiepolitik, som du kan finde her: hybelhuse.dk/cookiepolitik.

Hvis du søger job hos os, opfordret eller uopfordret, behandler vi de personoplysninger om dig, som du afgiver i din ansøgning. 

 

3. Formål med anvendelse af dine personoplysninger

Personoplysninger indsamles og anvendes til følgende formål:

 • Bestilling af vores katalog og anden markedsføring 
 • Tilmelding til nyhedsbrev
 • Deltagelse i konkurrencer eller andre events 
 • Booking af byggemøde  
 • Statistik
 • Behandling af jobansøgninger 

 

4. Grundlag for behandling af dine personoplysninger

Vores grundlag for behandlingen af dine personoplysninger er følgende: 

 • Opfyldelse af kontrakt, fx hvis vi indgår en aftale med dig på et byggemøde eller du opnår ansættelse hos os (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).
 • Samtykke i forhold til direkte markedsføring fx ved tilmelding til nyhedsbrev eller modtagelse af vores katalog (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).
 • Interesseafvejning i forhold til statistik og brug af vores hjemmeside (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). 

 

5. Videregivelse til andre dataansvarlige

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre dataansvarlige uden din tilladelse. Det kan dog under særlige omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive oplysninger til offentlige myndigheder. 

 

6. Overladelse til databehandlere

Dine personoplysninger overlades til de af Hybels samarbejdspartnere, der leverer ydelser på vores vegne, fx i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve samt hosting af vores hjemmeside. Disse samarbejdspartnere behandler alene personoplysningerne på Hybels vegne og i overensstemmelse med Hybels instruks. Behandlingen er også sikret ved indgåelse af databehandleraftaler.  

Det drejer sig om følgende kategorier af virksomheder:  

 • IT-leverandører
 • Marketingbureauer

Dine personoplysninger overføres ikke til dataansvarlige eller databehandlere, der er beliggende i lande uden for EU/EØS.


7. Brug af sociale medier 

Vi anvender sociale medier som led i vores almindelige branding af Hybel. Vi anvender følgende sociale medier: 

 • Facebook 
 • Instagram 
 • LinkedIn 
 • Pinterest

Vores hjemmeside kan også indeholde links til tredjepart-hjemmesider, og nogle af vores digitale tjenester kan give dig direkte adgang til tredjepartstjenester – typisk sociale medier som eksempelvis ovennævnte, men ikke fyldestgørende. Vi har ingen kontrol over, hvordan tredjepart-hjemmesider og -tjenester behandler dine personoplysninger, og vi er ikke ansvarlige for, hvordan de behandler persondata.
 

8. Sletning af personoplysninger

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor af pkt. 3. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form.

 

9. Cookies 

Vi anvender cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores cookiepolitik, som du kan læse på følgende link: hybelhuse.dk/cookiepolitik

 

10. Sikkerhed

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre kvaliteten og integriteten af dine personoplysninger.

 

11. Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag. Du kan framelde dig vores nyhedsbrev ved at klikke på linket nederst i nyhedsbrevet. 

Du kan også skrive til os på persondata@hybelhuse.dk.

 

12. Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen. Desuden har du ret til at gøre indsigelse mod indsamling og yderligere behandling af dine personoplysninger. Desuden er du berettiget til at berigtige dine personoplysninger, eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig. Under visse omstændigheder har du ret til at modtage de oplysninger, som vi har registreret om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt anmode os om at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig. Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, som beskrevet ovenfor, så kontakt os venligst. 

I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder bedes du venligst forsyne os med fyldestgørende information – navn og e-mailadresse - så vi kan håndtere din anmodning og identificere dig. Vi vil besvare din anmodning hurtigst muligt og senest inden én måned.

 

13. Klage over vores behandling af dine personoplysninger

Hvis du er uenig i den måde, hvorpå vi behandler dine personoplysninger eller de formål, hvortil vi bruger dine personoplysninger, skal du være velkommen til at kontakte os på persondata@hybelhuse.dk eller anlægge sag ved en almindelig domstol.  Du kan også indgive en klage til: 

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon 33 19 32 00
e-mail dt@datatilsynet.dk


14. Links til andre hjemmesider mv.

Vores hjemmesider kan indeholde links til andre hjemmesider eller til integrerede hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers hjemmesider eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personligoplysninger. Når du besøger andre hjemmesider, opfordres du til at læse indehaverens politik med hensyn til beskyttelse af personligoplysninger samt andre relevante politikker. 

 

15. Ændringer af denne persondatapolitik

Vi forbeholder os retten til at ændre denne persondatapolitik - på baggrund af ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner – og for at forbedre hjemmesiden.

 

Gør drømmene til virkelighed

Kontakt vores byggerådgivere

Kontakt Hybels Byggerådgivere